apsišlamenti

apsišlaménti 1. pamažu, tylomis apsirengti: Da par geros mergaitės: apsitaiso pačios, apsišlamẽna Mžš. 2. prastais drabužiais, netvarkingai apsirengti: Tai kurgi buvai gi šitei apsišlamẽnęs – kokie gi rūbai tavo! Ant. \ šlamenti; apsišlamenti; atšlamenti; nušlamenti; pašlamenti; paršlamenti; prašlamenti; prišlamenti; sušlamenti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atšlamenti — intr. šlamenant atbėgti: Tik šlami šlami šuva par raistą – atšlamẽna in mañ Trgn. šlamenti; apsišlamenti; atšlamenti; nušlamenti; pašlamenti; paršlamenti; prašlamenti; prišlamenti; sušla …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušlamenti — intr. KŽ, Ds, Mžš šlamenant nueiti, nubėgti, nuskristi: Piemuo nušlamẽno į kūtę prie gyvulių NdŽ. Ten kryktelėjo paukštis, nušlameno žvėriukas T.Ivan. Nuo miesto skrenda būrys varnų ir nušlamena į mėlyną mišką rš. šlamenti; apsišlamenti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršlamenti — intr. Trgn lėtai pareiti, parpėdinti: Nušlamenau miestelin i vė[l] paršlamenaũ Mžš. šlamenti; apsišlamenti; atšlamenti; nušlamenti; pašlamenti; paršlamenti; prašlamenti; prišlamenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašlamenti — intr. 1. NdŽ kiek pašlamėti, pašnarėti: Ten ir pušelė man pasiaudžia, ir epušė pašlamena lapais rš. 2. NdŽ šlamenant paeiti tolyn. 3. NdŽ kurį laiką lėtai, sunkiai, kojas velkant pavaikščioti. šlamenti; apsišlamenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašlamenti — intr. keliant šlamesį praeiti pro šalį: Šlamy šlamy ir prašlamẽno pro šalį Ds. šlamenti; apsišlamenti; atšlamenti; nušlamenti; pašlamenti; paršlamenti; prašlamenti; prišlamenti; sušlamenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišlamenti — intr. tyliai prieiti, prislinkti: Ji sriuogtelėjo iš patalo, prišlameno prie stalo ir ranka užgriebė degtukus rš. šlamenti; apsišlamenti; atšlamenti; nušlamenti; pašlamenti; paršlamenti; prašlamenti; prišlamenti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušlamenti — 1. intr. NdŽ sušlamėti, sušnarėti: Nuo vėsos dvelktelėjimo sušlameno balzgani topolių lapai V.Bub. Tik sušlamẽno lapai – ugi toks gražus paukštis! Gs. 2. žr. sušlaminti: Retkarčiais vėjas sušlamendavo krūmokšnius rš. šlamenti; apsišlamenti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šlamenti — šlamenti, ẽna, ẽno DŽ, KŽ 1. intr. NdŽ, Ds silpnai šlamėti, čiuženti: Pro retus alksniukus Teresė pasuka prie Eglinės, kur susipynę šlamena ievų ir karklų krūmokšniai V.Bub. Medžiai šlamẽna Pš. Vėjelis dvelkia, lapai šlamẽna BM446. ║ tr. poez …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.